Bibliotheek Lint

“Transit 51 - Vrouwen in het Klein Kasteeltje” fotoreportage te Lint

 

Lisa Van Damme, fotografe voor De Standaard, kreeg de uitzonderlijke toelating om gedurende enkele weken in het Klein Kasteeltje te verblijven om vijf asielzoeksters van nabij te kunnen opvolgen. Hierbij werd ze geholpen door Julie Vanstallen en Julie Weyne, die toen in het asielcentrum werkten. Met als resultaat niet alleen een open deur van het - voor de meesten - ongekende reilen en zeilen binnenin een asielcentrum maar ook een kijk achter de schermen.

Door de ondertekening van conventie van Genève in 1951 verplichtte België zich om slachtoffers van oorlog, vervolging of natuurrampen op het Belgische grondgebied op te vangen. In België hebben asielzoekers geen recht op financiële steun, maar wel op opvang en zorg, zolang het onderzoek loopt. Het Rode Kruis zal vanaf 1989 asielzoekers in collectieve centra in Vlaanderen, Wallonië en Brussel opvangen. In Lint wordt in 1991 het Rode Kruis Opvangcentrum “Meihof” geopend.

Al deze vrouwen hebben iets gemeenschappelijks: ze vroegen asiel aan in België en worden opgevangen in een Asielcentrum. Ze wachten op  een antwoord, een nieuw leven. Ze zijn in transit. Rode Kruis-affiches uit WOI vervolledigen de tentoonstelling in het Ontmoetingscentrum De Witte Merel.

“Transit 51 – Vrouwen in het Klein Kasteeltje”,  een fotoreportage van Lisa van Damme en de vrouwen van het Klein Kasteeltje kan je van 15 mei tot 30 juni 2018 bekijken in het Asielcentrum “Meihof”, Kapelstraat 1 en in OC De Witte Merel, Liersesteenweg 25 te Lint (gratis, tijdens de openingsuren).
Een samenwerking van TranZIET,  Curieus & VIVA/SVV Lint.
Info: 03 460 30 90, 03 455 12 13  & 03 288 82 25