Bibliotheek Lint

Illustraties prentenboek “Samen sterk” (Ina Hallemans)

Ina Hallemans studeerde vrije grafiek, afstudeerjaar toegepaste grafiek aan het Sint-Lukas instituut in Brussel. Sinds begin jaren '80 is ze grafisch ontwerper-illustrator. Na haar studies nam ze
uiteenlopende opdrachten aan: lay-out, logo's, covers, illustraties voor kinderboeken, schoolmethodes, verpakkingen enz... Ze gaf les in het atelier grafische vormgeving aan de Hogeschool Sint-Lukas
Brussel van 1983 tot 1998. Gaandeweg legde ze zich meer en meer toe op illustratiewerk. Ina maakt vooral illustraties voor kinderboeken, zowel fictie als non-fictie, met als specialisatie natuurillustraties en paarden.

Op deze tentoonstelling kan je de originele aquarellen bekijken die Ina Hallemans maakte voor het prentenboek “Samen Sterk” van Inne Vanden Wijngaert. Ina Hallemans' specialisatie in natuur- en dierenillustraties komt in dit prentenboek op speelse en kleurrijke wijze ten volle tot uiting. Het boek is uitgegeven bij Clavis.

Deze expo kan je gratis bezoeken in OC De Witte Merel in januari en februari 2018.