Bibliotheek Lint

Afsprakennota tentoonstellingen

Zou je graag exposeren in OC De Witte Merel? Lees dan eerst even onderstaande afsprakennota.

Algemeen

De organisator stelt zijn/haar idee voor een tentoonstelling voor aan de cultuurbeleidscoördinator.
Aan een voorstel is geen financiële tegemoetkoming van OC De Witte Merel gekoppeld.
Indien het voorstel is goedgekeurd, worden verdere afspraken gemaakt via een vergadering met de bibliothecaris.
Deze afspraken betreffen: periode van tentoonstellen, ruimte, aantal werken, data vastleggen voor opstellen en afbreken,…
Bij de jaarplanning wordt rekening gehouden met een variatie aan thema’s.
De tentoonstelling moet praktisch haalbaar zijn binnen de beschikbare ruimte.
Het hellend vlak en een deel binnen de bibliotheek vormen de tentoonstellingsruimte. Het “Kleinste museum ter wereld” is niet noodzakelijk ook steeds ter beschikking.
De tentoonstelling heeft een duur van minimum één maand en maximum twee maanden.
Op aanvraag kunnen de tentoongestelde werken verzekerd worden.

Praktisch

De organisator voorziet zelf alle transport.
Kaders zijn gratis  ter beschikking in het ontmoetingscentrum. Het inkaderen gebeurt door de organisator zelf.
Er kan hulp worden voorzien van de toezichters van het ontmoetingscentrum bij het ophangen van de kunstwerken. 3 weken op voorhand wordt de afspraak hiervoor gemaakt.

Promotie

Een maand vóór de start van de tentoonstelling levert de organisator minimaal één A4 bladzijde promotekst met inhoud van de tentoonstelling en een biografie van de uitvoeder(s) aan de cultuurdienst van OC De Witte Merel. Bij deze tekst worden ook de eventuele titels en uitvoerders van de werken apart opgesomd.
De organisator voorziet zelf titelbordjes bij de kunstwerken.
Een vernissage kan de organisator zelf organiseren. Dit mag geen werk vragen van het personeel van het ontmoetingscentrum. De bibliotheek als  locatie is  beschikbaar. De datum is overeen te komen met de bibliothecaris.
3 maanden voor de start van de tentoonstelling levert de organisator aan de cultuurdienst een titel voor de tentoonstelling en 2 hoge resolutie afbeeldingen.
Er worden 5 affiches in kleur afgedrukt door de cultuurdienst.